Loading...
Nasz zespół 2018-09-25T20:15:05+02:00
Bożena Boba-Dyga
Bożena Boba-DygaDyrektor Festiwalu
Poetka, pieśniarka, kompozytorka, wykonawca współczesnej muzyki improwizowanej oraz artysta plastyk konserwator dzieł sztuki i projektant. Założycielka Fundacji Art Forum oraz pomysłodawca Krakowskiego Festiwalu Akordeonowego. Mieszka i tworzy w Krakowie. Absolwentka krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych i Laboratorium Głosu Olgi Szwajgier. Stypendystka Europejskiego Tempus Programm w Berlinie oraz Deutsche Akademische Austausch Dienst w Erlangen (Niemcy). Komponuje i wykonuje muzykę do wierszy poetów różnych pokoleń, a także swoich. Wydała pięć płyt, w tym dwie na głos i akordeon. Prowadzi warsztaty partytur graficznych „Plazyka”. Wydała cztery tomiki poezji oraz ukazały się jej trzy wybory wierszy w tłumaczeniu w Wielkiej Brytanii i na Ukrainie. Tworzy duet Quasi Una Fantasia z akordeonistą Maciejem Zimką.
dr Maciej Zimka
dr Maciej ZimkaKoordynator Wydarzenia
Akordeonista, kompozytor i aranżer. Od roku 2011 Maciej Zimka jest zaangażowany w działania organizacji pozarządowej – Fundacji Art. Forum w zakresie współpracy międzynarodowej oraz organizacji projektów kulturalnych: Krakowskiego Festiwalu Akordeonowego, cyklu koncertów: Podgórskie Akordeonowe Piątki i warsztatów muzyki graficznej Plazyka. Jako koordynator merytoryczny jest twórcą Koncertu Prawykonań Utworów Akordeonowych, który odbywa się co rok od 2014 roku.
dr Wiesław Ochwat
dr Wiesław OchwatKoordynator Warsztatów Akordeonowych
Akordeonista i animator kultury. Od 2016 roku współpracuje z Fundacją Art Forum. Był koordynatorem warsztatów akordeonowych podczas III Krakowskiego Festiwalu Akordeonowego.
Arkadiusz Feć-Sfora
Arkadiusz Feć-SforaPR Manager Wydarzenia
Swoją przygodę z Mediami rozpoczął już na swoich pierwszych studiach na kierunku Socjologii w specjalizacji multimedia oraz komunikacja społeczna na Akademii Górniczo-Hutniczej, które to dały mu nie tylko bogaty zasób wiedzy na temat mediów oraz ich wpływu na społeczność, ale również tego jak oddziaływać na odbiorcę. Już w trakcie studiów aktywnie uczestniczył w opracowaniach projektów
reklamowych dla marek takich jak HSS Argon czy Olio Polska oraz ich produktów i przyczyniał się do ich zaistnienia w świecie mediów.
Kolejne studia na Uniwersytecie Jagiellońskim na kierunku Zarządzania w specjalizacji Psychologia w zarządzaniu pozwoliły mu jeszcze lepiej zapoznać się z oddziaływaniem na jednostki oraz grupy oraz zarządzania nimi w celu osiągania maksimum efektywności. Po studiach postanowił wyjechać do Wielkiej Brytanii, aby móc zdobywać doświadczenie w swoim kierunku pośród specjalistów z wielu krajów w firmach takich jak DHL czy Amazon. Prywatnie interesuje się rozwojem nowych mediów, coachingiem oraz nowinkami technologicznymi. Obecnie prowadzi kampanie promocyjne projektów: Pałacowy Salon Literacko-Muzyczny oraz Konserwator Dzieł Sztuki przy pracy.
Dagmara Smoła
Dagmara SmołaKoordynatorka dnia filmowego
Absolwentka kulturoznawstwa, pedagogiki oraz podyplomowych studiów z zakresu zarządzania kulturą. Od 2014 r. związana z Fundacją Poemat oraz krakowskim oddziałem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Ogranizuje i koordynuje projekty literackie, m. in. Dyskusyjne Kluby Czytelnicze, Rozkręcamy Literacki Kraków, wieczory poetyckie w Jamie Michalika. Wcześniej zajmowała się też koordynacją procesów wydawniczych serii Krakowskiej Biblioteki Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. W 2018 roku współpracowała z Polskim Wydawnictwem Muzycznym przy projekcie unijnym. Posiada doświadczenie w opracowywaniu dokumentacji i raportów powykonawczych w projektach z dziedziny ochrony dóbr kultury finansowanych ze środków publicznych.
Od 2016 współpracuje z Fundacją Art Forum, współorganizowała m.in. III Krakowski Festiwal Akordeonowy.