Loading...
Artyści Archiwalne 2021-04-23T09:34:02+02:00
Grażyna Auguścik i Jarosław Bester
Grażyna Auguścik i Jarosław Bester
Duet Grażyna Auguścik i Jarosław Bester to fuzja dwóch niezwykłych osobowości na światowym rynku muzycznym. Czerpiąc inspirację z tradycji muzyki jazzowej, awangardowej, folkowej, ale także z dokonań szeroko rozumianej muzyki klasycznej tworzą subtelną, a zarazem niezwykle precyzyjną i wirtuozowską opowieść muzyczną. Kompozycję które wykonują są zbudowane często klasycznie, ale okraszone są improwizacjami , które tworzą pewnego rodzaju wewnętrzną i niezależną formę, powodując, że każde wykonanie tego samego utworu charakteryzuje się wielką świeżością i inwencją twórczą artystów. Duet Grażyna i Jarek jest to spotkanie dwóch bliskich sobie światów muzycznych mimo iż każdy z nich na co dzień wykonuję odmienną stylistycznie muzykę. Dzięki wieloletniej współpracy artystów przy wielu wspaniałych projektach muzycznych udaje im się wypracować wspólny i niezwykle oryginalny język muzyczny nie dający się porównać z innymi tego typu duetami.
Zagan Acoustic
Zagan Acoustic
Kwartet instrumentalny od ponad 10 lat występujący na estradach koncertowych w Polsce i Europie. Założony przez studentów Akademii Muzycznej w Gdańsku był ciekawą formą poszukiwań po muzyce improwizowanej. Dziś Zagan Acoustic to grupa muzyków realizująca pomysły muzyczne z kręgu muzyki jazzowej, folkowej, tangowej czy klezmerskiej. Trzon repertuaru stanowią autorskie kompozycje zarejestrowane na debiutanckiej płycie „3:1” jak również utwory z drugiej płyty „Folk&Roll” zawierającej utwory polskich kompozytorów inspirowanych folkiem.
Zagan Acoustic bierze udział w wielu interesujących projektach muzycznych występując z jazzmanem Krzesimirem Dębskim, Akademickim Chórem Uniwersytetu Gdańskiego czy Polską Filharmonią Kameralną w Sopocie. Wyraziste brzmienie, duża witalność, wirtuozeria i duże poczucie humoru to najczęściej pojawiające się słowa w recenzjach. Ponad sześćset koncertów zagranych od momentu powstania zespołu to występy na antenie radia, telewizji, koncerty filharmoniczne, kameralne, teatralne, klubowe a nawet flashmob.

SKŁAD ZESPOŁU:
Paweł Zagańczyk – akordeon , Joachim Łuczak – skrzypce, Andrzej Wojciechowski – klarnet, Jarosław Stokowski – kontrabas

Blanka Dembosz
Blanka Dembosz
Urodzona w Krakowie, ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim w 2002 roku oraz śpiew solowy na Akademii Muzycznej w Poznaniu w klasie prof. Ewy Wdowickiej w 2009 roku.
Swoje umiejętności doskonaliła na kursach mistrzowskich pod kierunkiem m.in. prof. Charlotte Lehmann i prof. Roberta Nakonecznego. Jest laureatką III nagrody na Międzynarodowym Konkursie Wokalnym Iuventus Canti 2009 (Vrable, Słowacja).
Posiada w repertuarze muzykę różnych epok, od renesansu po utwory współczesne.
Wraz z gambistą – Kazimierzem Pyzikiem wykonuje zapomnianą muzykę polskiego baroku, a z wiolonczelistą – Łukaszem Laxym, pieśni protestantów polskich. Dokonuje prawykonań utworów polskich kompozytorów oraz polskich prawykonań dzieł kompozytorów zagranicznych.
Bożena Boba-Dyga i Maciej Zimka
Bożena Boba-Dyga i Maciej Zimka
Poetka, pieśniarka, kompozytorka, wykonawca współczesnej muzyki improwizowanej oraz artysta plastyk konserwator dzieł sztuki i projektant. Założycielka Fundacji Art Forum oraz pomysłodawca Krakowskiego Festiwalu Akordeonowego. Mieszka i tworzy w Krakowie. Absolwentka krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych
i Laboratorium Głosu Olgi Szwajgier. Stypendystka Europejskiego Tempus Programm w Berlinie oraz Deutsche Akademische Austausch Dienst w Erlangen (Niemcy). Komponuje i wykonuje muzykę do wierszy poetów różnych pokoleń, a także swoich. Wydała pięć płyt, w tym dwie na głos i akordeon. Prowadzi warsztaty partytur graficznych „Plazyka”. Wydała cztery tomiki poezji oraz ukazały się jej trzy wybory wierszy w tłumaczeniu w Wielkiej Brytanii i na Ukrainie. Tworzy duet Quasi Una Fantasia z akordeonistą Maciejem Zimką.

Akordeonista, kompozytor i aranżer. Podejmuje różne rodzaje działań na płaszczyznach twórczych związanych zarówno z muzyką jak i z plastyką oraz teatrem. Jest absolwentem studiów w Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie akordeonu ad. Janusza Patera, a obecnie doktorantem tejże uczelni. W kręgu zainteresowań Macieja Zimki szczególne miejsce zajmuje muzyka współczesna – artysta często prawykonuje nowe utwory napisane na akordeon, a w swoim repertuarze ma szereg dzieł najznakomitszych twórców XX i XXI w. (m.in. R. Haubenstock-Ramati, V. Holmboe, A. Nordheim, S. Gubajdulina, Z. Bargielski, T. Hosokawa, A. Krzanowski, C. Meijering).
Oprócz sukcesów w dziedzinie instrumentalistyki, Maciej Zimka czynnie zajmuje się komponowaniem. Tworzy dzieła zarówno na akordeon jak i na inne instrumenty i składy kameralne.

Wiesław Ochwat
Wiesław Ochwat
Wiesław Ochwat, ukończył Szkołę Muzyczną I st. w Bochni oraz Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną II st. w Tarnowie pod opieką mgr Wiesława Kusiona. Absolwent studiów w Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie akordeonu dra Janusza Patera. Obecnie student trzeciego roku studiów doktoranckich w Akademii Muzycznej w Krakowie pod kierunkiem dra hab. Pawła Palucha oraz uczestnik „Italian Accordion Accademy” – zaawansowanego pedagogicznie oraz wykonawczo projektu dedykowanego sztuce akordeonowej, prowadzonego przez wybitnego akordeonistę Claudio Jacomucci’ego w Urbino we Włoszech. Wielokrotny laureat konkursów i festiwali akordeonowych w Polsce jak i za granicą, m.in. Konkurs Akordeonowy im. Andrzeja Krzanowskiego „Alkagran”, Międzynarodowe Spotkania Akordeonowe – Sanok, Międzynarodowy Konkurs Akordeonowy – Poprad (Słowacja), Międzynarodowy Festiwal Muzyki Akordeonowej – Przemyśl, Ogólnopolski Konkurs Akordeonowy – Chełm, Gorlickie Konfrontacje Akordeonowe, Mławski Festiwal Muzyki Akordeonowej. Stypendysta Ministra Kultury RP, Rektora Akademii Muzycznej w Krakowie, Burmistrza Brzeska, oraz Laureat i stypendysta Tarnowskiego festiwalu “Tydzień Talentów”. Uczestnik licznych kursów mistrzowskich i warsztatów muzycznych. Współpracuje z wieloma muzykami, członek zespołów: Jascha Lieberman Trio, „Glyptos Ensemble – contemporary music” oraz AccoCreationStage. W kręgu jego zainteresowań pojawia się zarówno muzyka współczesna, klasyczna jak i rozrywkowa (jazz, folk, ethno). Koncertuje jako solista i kameralista zarówno w kraju i za granicą (m.in. Czechy, Holandia, Kanada, Norwegia, Słowacja, Ukraina, Węgry, Włochy,). Uczestniczył w wielu fesiwalach muzycznych m.in. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej – 24. Dni Kompozytorów krakowskich – Kraków, 7th MÓZG FESTIVAL International Contemporary Music & Visual Arts Festival – Bydgoszcz, 17th Royal Days International Folk Dance Festival – Székesfehérvár – Węgry, Polish Folk Atrs Ensemble -30th Anniversary at the Northen Jubilee Auditorium in Edmonton – Kanada, aXes – Triduum muzyki nowej – Kraków. „Il Fiore delle Mille e una nota 4” – Holandia, Włochy. Po za koncertowaniem udziela się w dydaktyce jako nauczyciel akordeonu w Szkole Muzycznej I st. w Świątnikach Górnych. Na swoim koncie ma również prowadzenie warsztatów akordeonowych w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Wandy Kossakowej w Sanoku na zaproszenie dyrektora prof. oś Andrzeja Smolika.
Kazimierz Pyzik
Kazimierz Pyzik
Ukończył Akademię Muzyczną w Krakowie na kontrabasie oraz kompozycję i teorię muzyki, następnie studiował w Królewskim Konserwatorium w Brukseli violę da gamba. Wykłada grę na tym instrumencie w Akademiach Muzycznych w Poznaniu i Wrocławiu oraz uczy improwizacji i kompozycji POSM II St. w Krakowie. Zajmuje się wykonawstwem muzyki od baroku do współczesności na violi da gamba, wiolonczeli i kontrabasie. W kompozycji zajmuje się działaniem dwutorowym. Jedna gałąź stanowią eksperymenty z teatrem instrumentalnym i wykorzystaniem przestrzeni poza tradycyjnym pojęciem muzyki np. koncert na instrumenty geodezyjne czy gramatematyka gdzie utwory są rozpisane wzorami matematycznymi. Drugi obszar to kompozycja na specjalnie konstruowanych systemach harmonicznych w zapisie tradycyjnym. Współpracował m.in. z Kwartetem Olgi Szwajgier, Markiem Chołoniewskim i Muzyką Centrum, Bogusławem Schoefferem i formacjami MW2, oraz Capella Cracoviensis, Krakowski Kwartet Obojowy, Fiori Musicali, Camerata Cracovia, Ars Cantus, Vox Coelestis, Hortus Artium.
Duo Accosphere: Alena Budzinakova & Grzegorz Palus
Duo Accosphere: Alena Budzinakova & Grzegorz Palus
Duo Accosphere jest unikatowym, międzynarodowym duetem akordeonowym, łączącym w swej działalności dwa różnorodne oblicza współczesnego akordeonu koncertowego.
Zespół został założony w 2011 roku z inicjatywy dwojga wybitnych akordeonistów młodego pokolenia, których muzyczne zamiłowanie i pasja do instrumentu skierowały do stworzenia wspólnego artystycznego przedsięwzięcia. Muzyczna korelacja dwóch wyrazistych osobowości muzyków, realizujących się z sukcesami również jako soliści, stanowi o oryginalności i renomie duetu w skali międzynarodowej. Duo ma w swoim dorobku kilkadziesiąt koncertów w Polsce i za granicą (Austria, Dania, Niemcy, Słowacja, Ukraina), występując na szeregu prestiżowych festiwalach muzycznych, filharmoniach oraz z towarzyszeniem orkiestr. W obszarze zainteresowań repertuarowych duetu znajduje się równolegle muzyka współczesna, oraz transkrypcje kompozycji pochodzących z wcześniejszych epok. Wyrazem tego jest współpraca z kompozytorami, prawykonania nowych kompozycjia także autorskie aranżacje kompozycji wywodzących się z literatury fortepianowej, organowej, kameralnej czy orkiestrowej, powstałych od Baroku do XX wieku.
AIRIS Quartet
AIRIS Quartet
Airis Quartet został założony w 2007 r. przez absolwentki Akademii Muzycznej w Krakowie. Kwartet kształcił się pod kierunkiem muzyków Kwartetu Dafo w Krakowie oraz pod kierunkiem Jeroena Reulinga i Sary Kapustin w Holandii. W 2014 r. uczestniczki kwartetu ukończyły studia podyplomowe w zakresie kameralistyki na Uniwersytecie Muzycznym i Sztuk Scenicznych w Wiedniu w klasie prof. Johannesa Meissla. Od 2012 r. zespół był także członkiem europejskiej akademii muzyki kameralnej European Chamber Music Academy.
W repertuarze kwartetu znajdują się dzieła klasyczne, romantyczne, a także muzyka współczesna. Kompozytorzy młodego pokolenia często powierzają im prawykonania swoich nowatorskich dzieł.
W 2011 r. Airis Quartet dokonał nagrania ścieżki dźwiękowej do polsko-francuskiego pełnometrażowego filmu Krzysztofa Rogulskiego Dans le pas de Marie Curie skomponowanej przez Krzysztofa A. Janczaka.
SKŁAD ZESPOŁU: Aleksandra Czajor – I skrzypce, Grażyna Zubik – II skrzypce, Natalia Warzecha-Karkus – altówka, Julia Kotarba – wiolonczela.
Maciej Frąckiewicz
Maciej Frąckiewicz
Zwycięzca jednego z najbardziej prestiżowych konkursów akordeonowych na świecie – XX Międzynarodowego Konkursu „Arrasate Hiria” w Hiszpanii (2012). W 2013 roku otrzymał Paszport Polityki „za bardzo dojrzałe i wyraziste interpretacje muzyki współczesnej, i nie tylko. Za odwagę, ryzyko i konsekwencję. Za budowanie repertuaru. Za koncertowe kreacje, pobudzanie naszej wyobraźni i siłę przekonywania. Ponadto jest laureatem prestiżowych międzynarodowych konkursów akordeonowych w Polsce, Niemczech, Słowacji, Włoszech i Hiszpanii.
Studiował na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie (u Klaudiusza Barana), HFM w Detmold (u Grzegorza Stopy), ESMUC w Barcelonie (u Inaki’ego Alberdi’ego), UdK w Essen (u Mie Miki) i uczestniczył w kursach mistrzowskich w MUK w Wiedniu (u Teodoro Anzellotti), w Landesakademiie Ottweiler (u Stefan’a Hussong’a, i Geir’a Draugsvoll’a) oraz w Mozarteum w Salzbugu (u Julius’a Berger’a). Ważną częścią jego działalności artystycznej jest ścisła współpraca z kompozytorami, takimi jak m.in: Krzysztof Penderecki (którego utwór na akordeon prawykonał i przygotował do druku w SCHOTT), Zygmunt Krauze, Dariusz Przybylski, Wojciech Blecharz, Jagoda Szmytka, Piotr Tabakiernik; prawykonał ponad 70 utworów, z czego większość jemu jest dedykowana.
Magda Brudzińska Klezmer Trio
Magda Brudzińska Klezmer Trio
Zespół wykonujący wokalno-instrumentalną muzykę klezmerską inspirowaną muzyką tradycyjną Żydów Aszkenazyjskich. Zespół czerpie z tradycyjnych melodii galicyjskiej diaspory, łącząc je ze współczesnymi nurtami wykonawczymi, a co za tym idzie z nowoczesnymi brzmieniami.
Wszyscy są klasycznie wykształconymi, zawodowymi muzykami gwarantującymi najwyższy poziom wykonania. Zespół swoje oryginalne brzmienie zawdzięcza również niezwykłej niskiej, oryginalnej i ciepłej barwie głosu wokalistki, śpiewającej piosenki w języku jidysz.

SŁAD ZESPOŁU:
Magda Brudzińska – śpiew i altówka, Jacek Kopiec – akordeon, Piotr Południak – kontrabas

Labirynt
Zespół instrumentów ludowych, który swoją obecnością i już pierwszym zagranym dźwiękiem tworzy ciepłą i miłą atmosferę. Jak powiedział klasyk – obowiązek każdego malarza – pokazywanie, a nie przekonywanie. Ku wielkiemu szczęściu, przekonywać w swoich zawodowych umiejętnościach Labirynci mieli jedynie na międzynarodowych konkursach, w których zespół z ufnością dostawał wysokie oceny jury i tytuł zwycięzcy. Relacje kwartetu z fanami są zbudowane na wzajemnym zaufaniu, szacunku i wspólnej miłości do muzyki. Wejście do „Labiryntu” jest otwarte dla każdego, kto nie jest obojętny na prawdę w sztuce!
Swoje pierwsze występy Kwartet „Labirynt” rozpoczął na scenie Narodowej Akademii Muzycznej Ukrainy im. P. Czajkowskiego w 2006 r.

SKŁAD ZESPOŁU:
Evhenij Didenko –domra, Andrij Kuz – domra, gitara, Evgenij Hryban – akordeon, Serhij Nefedov – bałałajka kontrabas.

Aleksandra Lelek
Absolwentka Royal Conservatory w Brukseli w klasie wiolonczeli prof. Jeroena Reulinga (Artist Diploma) oraz Akademii Muzycznej w Krakowie, gdzie obecnie jest studentką studiów doktoranckich. Kształciła się także w Leopold Mozart Zentrum w Augsburgu pod kierunkiem prof. Juliusa Bergera. Na jej rozwój artystyczny miały wpływ także warsztaty z wybitnymi pedagogami: A.Norasem, A.Rudinem, G.Hoffmanem F.Helmersonem. Jest laureatką wielu konkursów i nagród specjalnych w kraju i za granicą. Solistycznie wystąpiła pod batutą Krzysztofa Pendereckiego i Jerzego Maksymiuka, a także u boku Sofii Gubajduliny i Juliusa Bergera w koncercie Kronberg Academy, Zahara Brona, Radovana Vladkovica i Mihaeli Martin (Encuentro Musica y Academia de Santander). Za dorobek artystyczny otrzymała Stypendium Twórcze Miasta Krakowa. Od roku 2016 przebywa w rezydencji Royal Concervatory w Brukseli.
Pianohooligan Piotr Orzechowski
Pianohooligan Piotr Orzechowski
Pianista i kompozytor, absolwent Berklee College of Music, jeden z najbardziej utytułowanych muzyków jazzowych młodego pokolenia. Laureat wielu nagród, w tym najważniejszej – I. Nagrody na Montreux Jazz Solo Piano Competition (2011), którą zdobył jako pierwszy Polak w historii tego legendarnego szwajcarskiego festiwalu. Lider kwartetu jazzowego High Definition, z którym wygrał kilka międzynarodowych konkursów – m.in. Jazz Hoeilaart w Belgii (2011), a także zaprosił do współpracy giganta trąbki jazzowej Randy’ego Breckera, której owocem były dwie trasy koncertowe – po Polsce (2012) i krajach Zatoki Perskiej (2013). Występował w składach wybitnych postaci światowego jazzu, takich jak Victor Mendoza (trasa po Tajwanie, 2014), czy Perico Sambeat (trasa po Ekwadorze, 2015).
Jacek Kopiec
Jacek Kopiec
Akordeonista, kompozytor i producent muzyczny z Krakowa. Swoje pierwsze kroki w świecie muzyki stawiał już w wieku 6 lat – i mimo tak młodego wieku podjął suwerenną decyzję: „chcę grać na akordeonie” – i choć jest już dojrzałym muzykiem wciąż nie widzi świata poza ukochanym instrumentem.
W 2013 roku Jacek ukończył studia licencjackie, a w roku 2015 studia magisterskie w Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie akordeonu dra. Janusza Patera, otrzymując dyplom z wyróżnieniem. Obecnie jest studentem studiów III stopnia (doktoranckich) w AM w Krakowie.
W ciągu swojej muzycznej edukacji osiągał liczne sukcesy, będąc w gronie laureatów wielu Ogólnopolskich i Międzynarodowych Festiwali (zobacz zakładkę: Osiągnięcia i nagrody), z powodzeniem koncertując tak w Polsce, jak i za granicą (m. in. Dania, Norwegia, Francja, Niemcy, Austria czy Włochy).
Olga Szwajgier
Olga Szwajgier
Ćwiczeniami własnego pomysłu rozszerzyła skalę głosu z czterech do sześciu oktaw, pracując nad tym przez kilka lat od chwili ukończenia Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Krakowie w 1970 roku.
Od 1976 roku występuje na najważniejszych festiwalach muzyki wspólczesnej w Polsce, Włoszech, Francji, Grecji, Niemczech, Meksyku, Austrii, Szwecji, Południowej Korei, Chinach i Izraelu.
W swoim dorobku artystycznym posiada kilkaset prawykonań światowych i polskich. Śpiewa m.in. utwory Ivesa, Stockhausena, Risseta, Pendereckiego, Stachowskiego, Łuciuka, Lutosławskiego, Mozarta, Bacha. Dokonała wielu nagrań płytowych, radiowych, telewizyjnych, filmowych i teatralnych.
Od 1981 roku jest członkiem Stowarzyszenia Artystycznego „Muzyka Centrum”.
Swój pierwszy honorowy doktorat „The Cultural Doctorate in Philosophy” nadany przez World University Roundtable Benson (Arizona) otrzymała w 1989 roku.
Justyna Danczowska
Justyna Danczowska
Urodzona w 1981 roku w Krakowie, naukę gry na fortepianie rozpoczęła w wieku sześciu lat u Janiny Żychowicz. W roku 2004 uzyskała dyplom po czteroletnich studiach w Akademii Muzycznej w Bazylei w mistrzowskiej klasie Krystiana Zimermana, a w 2007 ukończyła z wyróżnieniem dwuletnie studia w Akademii Muzycznej w Zurychu w klasie Konstantina Scherbakova. Od roku 2011 swoją pasję i zamiłowanie do muzyki rozwija twórczo na autorskich warsztatach artystycznych Olgi Szwajgier. Wielokrotnie uczestniczyła czynnie w kursach mistrzowskich prowadzonych przez Halinę Czerny-Stefańską. W 1997 r. zwyciężyła w Konkursie Pianistycznym im. prof. Ludwika Stefańskiego w Płocku, otrzymując ponadto nagrody specjalne za najlepsze wykonanie utworów Bacha i Beethovena.
Od 2006 r. pracuje w Akademii Muzycznej w Krakowie jako pianistka-kameralistka.
Łukasz Kuropaczewski
Łukasz Kuropaczewski
Naukę gry na gitarze rozpoczął w wieku 10 lat w Zespole Szkół Muzycznych w Słupcy. Od 1992 roku jego edukacją muzyczną kierował profesor Piotr Zaleski, który obok maestro Manuela Barrueco na zawsze pozostanie najważniejszą osobą w muzycznej karierze Łukasza. W 2003 roku Kuropaczewski rozpoczął studia w klasie Maestro Manuela Barrueco w prestiżowym Peabody Conservatory of the Johns Hopkins University w Baltimore, USA.
Występował z recitalami w Polsce, Białorusi, Czechach, Niemczech, Francji, Anglii, Hiszpanii, na Islandii, Węgrzech, w Grecji, na Wyspach Kanaryjskich, w Japonii, Kanadzie, USA oraz Panamie.
Piotr Peszat
Piotr Peszat
ur. w 1990 w Krakowie. W październiku 2014 rozpoczął studia doktoranckie w krakowskiej Akademii Muzycznej w klasie Marka Chołoniewskiego. W latach 2013-15 studiował kompozycję w The Royal Academy of Music w Aarhus pod kierunkiem Simona Steena-Andersena. W latach 2009-2014 studiował w Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie Krzysztofa Meyera, którą ukończył z wyróżnieniem otrzymując tytuł magistra sztuki. Jego utwory były prezentowane podczas koncertów i festiwali: Axes – Triduum muzyki nowej (Kraków 2010/2015), Ostrava days (Ostrawa 2011), Nature meets Music (Görlitz 2011-12), Sympozjum z okazji setnej rocznicy urodzin Johna Cage’a (Lublin 2012), 24. Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich (Kraków 2011), warsztaty z Jack Quartet (Kopenhaga 2013), warsztaty z Esbjerg Ensemble (Esbjerg 2014), GeoSounds – jako wykładowca kompozycji (2012-2014), Pulsar Festival (Kopenhaga 2014/2015), Elementi II – ogólnopolska konferencja muzykologiczna (Kraków 2014), RAMA Festival (Aarhus 2014/215), Wawel o Zmierzchu (Kraków 2014), Aarhus Jazz Festival (Aarhus 2014), Synthesis – International Summer Course for Composers (Radziejowice 2014), Lucerne Festival (Lucerna 2014/2015), Warszawska Jesień oraz Mała Warszawska Jesień (Warszawa 2014), Composer Collider – warsztaty z musikFabrik (Kolonia 2014), XXII Jesienny Festiwal Muzyczny – Alkagran (Czechowice-Dziedzice 2014), China Day – Music Festival (Kopenhaga 2014), PanoRAMA Festival (Aarhus 2015), Klassenarbeit – warsztaty z Ensemble Recherche (Freiburg 2014), MCI Summer Campus (Pekin 2015), Europäisches Forum Alpbach (Alpbach 2015), Ung Nordisk Musik Festival (Helsinki 2015). Peszat jest laureatem 2 nagrody ex-aequo w konkursie kompozytorskim Kompozytorski koncert roku (Katowice 2011), finalistą 54. Konkursu Kompozytorskiego im. Tadeusza Bairda (Warszawa 2013). W grudniu 2013 otrzymał Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla najlepszych studentów. Peszat jest zwycięzcą konkursu Roche Young Commissions (Lucerna 2013), którego nagrodą jest zamówienie utworu na orkiestrę symfoniczną. Zamówiony utwór został wykonany podczas 77. Festiwalu w Lucernie w sierpniu 2015 roku. We wrześniu 2014 Peszat wygrał międzynarodowy konkurs kompozytorski: MEETINGS – International Competition 2014/15 (Kopenhaga 2014). W grudniu 2014 roku wraz z polską artystką Katarzyną Feiglewicz, Peszat wygrał konkurs na rezydencję artystyczną Artistic Residency in Fljótstunga w Islandii, podczas której wspólnie realizowali projekt instalacji Inside Earth Outside. W styczniu 2015 Peszat wygrał konkurs zorganizowany przez Ung Nordisk Musikfestival Danmark i jako jeden z siedmiu kompozytorów reprezentował Danię podczas Ung Nordisk Musikfestival 2015 we wrześniu 2015 w Helsinkach.
Julian Gołosz
Julian Gołosz
Julian Gołosz urodził się w Krakowie w 1993 roku. W 2015 roku uzyskał dyplom licencjacki w zakresie gry na organach na Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie prof. M. Semeniuk-Podrazy oraz as. A. Bialica. Obecnie kontynuuje studia magisterskie w tej samej klasie. Oprócz wykonawstwa solowego i kameralnego czynnie zajmuje się kompozycją, filozofią muzyki oraz organizacją wydarzeń związanych z muzyką nową. Julian Gołosz jest laureatem międzynarodowych konkursów (m. in. dwie nagrody na II Międzynarodowym Polsko-Rosyjskim Konkursie Organowym „Vox Petropolitana” w St.Petersburgu w 2016 roku), a także jest angażowany do międzynarodowych projektów zarówno jako kompozytor jak i wykonawca (m.in. Warszawska Jesień 2014, Musica Electronica Nova 2016). W swojej twórczości Julian Gołosz stara zadawać się pytania o granice sztuki – tłumacząc ścisły, filozoficzny sposób myślenia na medium artystyczne.
Michał Lazar
Gra na gitarze. Głównie muzykę pisaną obecnie, współpracując z kompozytorami różnej maści – jako solista i w krakowskim zespole Spółdzielnia Muzyczna. Zdarza mu się też wymyślić coś samemu. Paru osobom się to nawet spodobało, więc dostał kilka nagród – w Katowicach, Sanoku, Ostrawie. Kiedy akurat nie jest zajęty twórczością zbyt poważną, kombinuje z teatrem i poezją śpiewaną. Albo pisze o muzyce dla Sześciu Strun Świata lub portali meakultura.pl, muzyczny-krakow.eu. Natomiast gdyby ktoś pytał o konkrety, to jest studentem AM w Krakowie w klasie gitary dra hab. Michała Nagy’a oraz w klasie kompozycji dra hab. Macieja Jabłońskiego. A Państwową Szkołę Muzyczną I i II st. kończył w Zabrzu pod okiem mgra Jana Pajonka.
Jakub Gucik
Jakub Gucik
Wiolonczelista, muzyk improwizujący, bywa kompozytorem. Absolwent krakowskiej Akademii Muzycznej.
Na stałe związany z zespołami PerDuo Vnc, Spółdzielnia Muzyczna, Sine Nomine Ensemble.